Giuliano Vassalli (25 aprile 1915-21 ottobre 2009)